วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคในการนำเสนอผลงาน

 คอมพิวเตอร์
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูล ประมวลผล สื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่อง
ของ ความเร็ว ความเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ การเก็บข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนสามารถย้ายข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมของมนุษย์ แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานจนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคในการนำเสนอผลงาน

วิดีโอโปรเจกต์เตอร์ 
เป็นเครื่องฉายภาพจากสัญานวีดีโอ ผ่านระบบเลนส์ ไปยังฉากรับภาพ โดยใช้ไฟที่สว่างและจ้าในการฉายภาพ โดยเครื่องโปรเจกต์เตอร์รุ่นใหม่ สามารถแก้ไข ส่วนโค้งเว้า ความคมชัด ส่วนประกอบของภาพ และ อื่นๆ ด้วยการปรับโดยผู้ใช้เอง วิดีโอโปรเจกต์เตอร์ ถุกใช้อย่างกว้างขวางในการนำเสนองานในห้องประชุม ห้องเรียน หรือ แม้แต่ ใช้เป็น โฮมเทียเตอร์ โปรเจกต์เตอร์ จึงกลายเป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวาง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคในการนำเสนอผลงาน

      เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Digital Visaulizer)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ วัตถุทึบแสง เช่น กระดาษ หนังสือ ตัวอย่างสินค้า  อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงสามารถฉายแผ่นใส ฟิลม์สไลด์ ได้ด้วย  หรือรวมสรุปง่ายๆว่าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ สามารถฉายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นของจริงได้  รวมทั้งฉายภาพ เคลื่อนไหว  ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ หรือวัตถุขนาดใหญ่ โดยการหมุนกล้องจับภาพ  ในอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียว ทำให้สะดวกในการนำเสนอ  ผู้ใช้ ไม่ต้องใช้กล้องถ่ายวีดีโอ หรือเครื่องฉายสไลด์ เพิ่มเติม ไม่ต้องแปลงงานที่ต้องการนำเสนอ  ให้เป็นแผ่นใสก่อนใช้งาน เหมือนกับการใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Over head projector)  การใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ นั้น จะต้องใช้ร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  ( projector) หรือจอมอนิเตอร์ทีวี เป็นตัวช่วยในการแสดงสัญญาณภาพ   นี่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคในการนำเสนอผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทคในการนำเสนอผลงาน

เครื่องฉายสไลด์ 
เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ภาพบนฟิล์มปรากฏขึ้นที่จอ มีลักษณะเหมือนต้นแบบ โดยขยายให้ภาพเหล่านี้ใหญ่เล็กตามความต้องการของผู้ดู   เครื่องฉายสไลด์เป็นเครื่องฉายที่ใช้ภาพนิ่งชนิดโปร่งแสงหรือแผ่นสไลด์ ทำให้ภาพบนฟิล์มไปปรากฏบนจอฉาย  มีหลักการทำงานคือ หลอดฉายเป็นต้นกำเนิดแสงสว่างทุกทิศทาง แผ่นสะท้อนแสงจะสะท้อนจากด้านหลังของหลอดฉายให้พุ่งตรงไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน ลำแสงจะผ่านเลนส์ควบแสง ผ่านทะลุวัสดุฉาย (แผ่นสไลด์) ผ่านเลนส์ฉายและนำภาพไปปรากฏภาพบนจอ โดยมีลักษณะภาพเหมือนต้นแบบและขยายขึ้น ใช้ระบบการฉายแบบตรง (direct projection)
My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.